Hvordan navigerer du gennem skilsmisse og bodeling?

Essentiel guide til at håndtere adskillelse og fordeling af ejendele.

100%
Tilfredshedsgaranti
Skarp timesats
Hos Lex Advisor
24/7
Support
Spar flere tusinde
I forhold til traditionel advokat
handshake

Hos en advokat kan du hurtigt betale flere tusinde kr. for bodeling ved skilsmisse, og prisen kan variere afhængigt af dine ønsker og behov. Men hos Lex Advisor kan vi hjælpe med bodeling ved skilsmisse til en skarp pris og hvis I ønsker en overslagspris, er I velkomne til at kontakte os.

Effektiv Konfliktløsning

Hvor meget skal vi dele?

Ved en skilsmisse ophører det formuefællesskab, som eksisterede mellem ægtefællerne. Dette indebærer, at du og din tidligere partner skal dele jeres fælles formue og ejendele ved en bodeling, medmindre I har en ægtepagt om særeje, som definerer andre vilkår. Du kan læse mere om ægtepagter her.

Vi hjælper til med bodeling ved skilsmisse

Lex Advisor kan hjælpe dig i forbindelse med bodeling uden indblanding af retten, hvis I forventer at blive enige om delingen af jeres værdier.

  • Vi rådgiver om dine rettigheder i forbindelse med bodelingen
  • Vi deltager aktivt i forhandlinger med den anden part for at sikre dig det bedste resultat.
  • Vi hjælper i forbindelse med overdragelse af eventuel fast ejendom
skilsmisse og bodeling

Hvordan foregår en bodeling?

Normalt ophører formuefællesskabet den dag, hvor Familieretshuset modtager jeres ansøgning om separation eller skilsmisse. Det er ejendelene og værdierne på dette tidspunkt, der skal fordeles. Dette betyder, at du ikke er forpligtet til at dele med din tidligere ægtefælle, hvis du for eksempel arver noget få dage efter ansøgningen er modtaget.

Under en bodeling skal I afgøre, hvad I hver især ejer og skylder – dette kræver en boopgørelse. Hvis du ejer mere, end du skylder væk, har du en positiv bodel. Hvis du skylder mere væk, end du ejer, har du en negativ bodel. Hvordan boet skal fordeles, afhænger af, om jeres bodel er positiv eller negativ.

Hvad indebærer formuefællesskab?

Uden en ægtepagt med særeje skal jeres bo (den samlede formue) deles ligeligt mellem jer. Dog skal det påpeges, at formuefællesskab ikke betyder, at I ejer alle ejendele sammen blot på grund af ægteskabet. I har førsteret til at beholde de ting, som I hver især ejede før ægteskabet eller købte under ægteskabet. Disse ejendele kaldes for din bodel. Du har selv ret til at disponere over din bodel ved skilsmissen, men bodelingen skal resultere i, at I kommer ud med lige stor værdi på den anden side.

laywer working
Ring til os
Åbningstider

Lex advisor

CVR nr: 42244139

Åbningstider 09 – 18

Følg os